POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Magazinul online Epilleve de pe site-ul www.epilleve.ro Nr. Înregistrare Reg Comerțului J40/8485/2008 cu sediul social pe Bucuresti, Str. Dragos Mladinovici nr 2, date cu caracter personal oferite de Client pe o durată de timp specificată prin lege pentru îndeplinirea și confirmarea Termenilor și condițiilor, pentru procesarea de comenzi electronice și realizarea de livrări și pentru realizarea de comunicări necesare.

Sc Epilleve Srl se angajează să folosească datele clienților exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse (efectuarea de comenzi online), informări comerciale despre produsele comercializate în magazinul nostru online. Ne obligăm să nu transmitem datele personale către terți și să respectăm confidențialitatea datelor. Sc Epilleve Srl nu încurajează SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de email obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de email altor persoane, nu furnizăm adresa dumneavoastra către terți.

Dispoziții generale

1. Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR (numit mai departe ”Regulament”) este Epilleve SRL, Nr. Înregistrare Reg. Comerțului J40/8485/2008, cu sediul social pe Bucuresti, Str. Dragos Mladinovici nr 2, (numit mai departe ”Operator”);

2. Datele de contact ale Operatorului sunt: e-mail: officepilleve@gmail.com, tel.: 0724.491.488

3. Date cu caracter personal sunt orice fel de informații prin care se poate identifica o persoană fizică.

Sursa datelor cu caracter personal

1. Operatorul procesează date cu caracter personal obținute prin consimțământ de la Client și colectate prin intermediul contractului de cumpărare pentru îndeplinirea comenzii electronice creată în cadrul magazinului online www.epilleve.ro

2. Operatorul procesează doar datele de identificare și contractuale ale Clientului care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare;

3. Operatorul procesează datele cu caracter personal cu scopul livrării și pentru contabilitate și pentru comunicarea necesară între părțile contractante pe durata de timp specificată prin lege. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice și nu vor fi transferate în alte țări.

Scopul procesării datelor

Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Clientului cu următoarele scopuri:

1. Înregistrare în site www.epilleve.ro în conformitete cu Capitolul 4, Secțiunea 2 a GDPR;

2. Pentru îndeplinirea comenzii electronice create de Client (nume, adresa, e-mail, număr de telefon);

3. Pentru respectarea legii și a regulilor ce apar din relația contractuală între Client și Operator;

4. Date cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare. Contractul nu poate fi îndeplinit în lipsa datelor cu caracter personal.


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Sc Epilleve SRL are obligația de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoana și iîn condiții de maximă securitate. Scopul solicitării și colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră online.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție și editare a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a vă adresa justiției sau să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă prin poșta sau curier rapid pe adresa societății noastre.


Dreptul de a vă modifica și șterge datele deținute de Epilleve SRL


Epilleve.Ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica/edita datele de contact înregistrate sau de a vă dezabona de la serviciul de newsletter. De asemenea aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând fără a motiva decizia aleasă.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

1. Operatorul stochează datele cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor ce apar din relația contractuală între Operator și Client și pentru 3 ani după finalizarea relației contractuale;

2. Operatorul trebuie să șteargă toate datele cu caracter personal la expirarea perioadei necesare stocării datelor cu caracter personal.

Destinatari ai datelor cu caracter personal și persoane împuternicite de Operator

Părțile terțe care procesează date cu caracter personal ale Clientului sunt subcontractanți ai Operatorului. Serviciile acestor subcontractanți sunt indispensabile pentru îndeplinirea cu succes a contractului de cumpărare și procesării comenzii electronice între Operator și Client.

Subcontractanți ai Operatorului sunt:

  • Webnode AG (sistem de magazine online);
  • Firma de curierat;
  • Google Analytics (analiză website);

Drepturile Clientului

În conformitate cu Regulamentul, Clientul are:

1. Dreptul la acces la date cu caracter personal;

2. Dreptul de a corecta datele cu caracter personal;

3. Dreptul de a șterge datele cu caracter personal;

4. Dreptul de a refuza procesarea datelor cu caracter personal;

5. Dreptul de portabilitate a datelor;

6. Dreptul de a retrage acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scris sau prin e-mail la: officepilleve@gmail.com;

7. Dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul suspectării încălcării Regulamentului.

Securitatea datelor cu caracter personal

1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru protecția datelor cu caracter personal;

2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a asigura spațiu de stocare a datelor și mai ales asigurarea de acces la computer prin parolă, folosirea de software antivirus și realizarea de mentenanță regulată a computerului.

Feedback


Epilleve.ro oferă posibilitatea de a trimite comentarii, întrebări și sugestii sau de a propune produse. Toate datele trimise de catre dumneavoastră în aceste scopuri vor fi folosite ținînd cont de confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea la adresa officepilleve@gmail.com sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Confidențialitatea al firmei noastre, la adresa menționată la începutul acestei note informative.

Conformitate

Toate produsele comercializate de firma noastră sunt în conformitate cu legile în vigoare și corespund normelor și standardelor pentru care au fost create.

Dispoziții finale

1. Plasând o comandă electronică pe site-ul www.epilleve.ro Clientul confirmă că a fost informat despre toate condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și le acceptă în totalitate;

2. Clientul acceptă aceste reguli bifând căsuța din cadrul formularului de comandă;

3. Operatorul poate actualiza aceste Reguli în orice moment. Versiunea nouă, actualizată trebuie să fie publicată pe site-ul său.

Aceste Reguli intră în vigoare pe 15.11.2020